sprzedawczynimarzen

10 tekstów – auto­rem jest sprze­daw­czy­nimarzen.

Erato

O Erato!
Mu­zo apollinowa
Dlaczego
ubierasz ciszę
w słowa? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 listopada 2012, 19:30

Potos

I stał tam
Jak młody bóg
Z głową wzniesioną
Wy­soko ku górze
Bił od niego blask
Który ją oślepił
By wciąż widząc
Po­zos­tała niewidoma

I stał tam
Jak młody bóg
Z głową wzniesioną
Wy­soko ku górze
A głos ugrzązł
W jej gardle
By wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 października 2012, 22:19

Krzyczą!

Te naj­cichsze cisze
Swą ciszą przeniknione
Jak­by w og­niu piekielnym
Bez­li­tośnie palone
Spójrz w mo­je oczy
I wyczy­taj ze spoj­rze­nia
Jak wiele jest we mnie
Zak­rzycza­nego milczenia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 października 2012, 17:30

Memini, non obliviscar.

Prze­mil­cza­ne imię
Kil­ka niemych głosek
Nieza­pisa­nych liter

Gdy­by tak można
Uniknąć tego
Co nieuniknione 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 października 2012, 21:46

Modlitwa

Trzy dni Bóg milczał
Pat­rząc w grzeszne oczy
Wzniesione ku niebu
Czwar­te­go dnia przemówił
Chy­ba z przekory
Bo choć prośba szczera
To ser­ce niewdzięczne 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 września 2012, 22:29

Litera

Jed­na li­tera wystarczyła
aby mo­je myśli
prze­biegły set­ki kilometrów
i stały się dymem
Two­jego papierosa 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 sierpnia 2012, 13:50

Chciałabym zwy­mioto­wać na Ciebie każdym moim py­taniem bez od­po­wie­dzi, każdą niedot­rzy­maną obiet­nicą, każdą sa­motną nocą, i każdą myślą, co mi­mo wszys­tko - do Ciebie ucieka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2012, 21:33

...

Cza­sem są ta­kie wie­czo­ry, kiedy prag­niesz na­pawać się sa­mot­nością. Ta­ki był i ten, zu­pełnie po­dob­ny do set­ki ta­kich sa­mych czer­wco­wych wie­czorów. Wil­gotne od deszczu po­wiet­rze wy­pełniało jej noz­drza, pod­czas gdy płuca drażnił przy­jem­nie pa­piero­sowy dym. Ale kiedy tęsknisz, nie ma nic gor­sze­go od ta­jem­nicze­go półmro­ku, mu­zyki skłaniającej do roz­myślań i właśnie nikotyny. 

dziennik • 5 czerwca 2012, 22:12

cisza

Mówiła, że bo­li ją
la­zur nieba, chłód ruczaju
że nie umie, cho­ciaż może
ani jed­no słowo
nie zos­tało wypowiedziane
bo mil­cze­nie
to jeszcze nie cisza
 

wiersz • 4 czerwca 2012, 21:09

***

I wszys­tko byłoby dobrze
gdy­by nie cisza
co tak krzyczy
i wszys­tko byłoby dobrze
gdy­by nie wyb­lakłe obrazy
co cza­sem na­bierają koloru
i wszys­tko byłoby dobrze
gdy­by nie pytania
co nie mają odpowiedzi
i wszystko...
gdy­by nie gdybanie
które nic nie zmienia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 maja 2012, 19:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność